System Engineering bij de uitvoering van de Afsluitdijk in opdracht van Levvel Van Oord.

Over het project

Sinds 1932 beschermt, de 32 kilometer lange dam “de Afsluitdijk”, grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit de Waddenzee en het IJsselmeer. Na ruim 85 jaar is de dijk aan vernieuwing toe. Rijkswaterstaat en het bouwconsortium versterkt de dijk, vergroot de spui capaciteit en bouwt pompen in om meer water af te kunnen voeren naar de Waddenzee. De ingenieurs van nu bouwen op eigentijdse wijze voort op de nalatenschap van Lely met behoud van de unieke kwaliteiten: de Afsluitdijk gaat de 21ste eeuw in als vernieuwd toonbeeld voor de Nederlandse waterbouw.

Het Rijk investeert tussen 2018 en 2023 in het toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk. Aan de kant van de Waddenzee wordt de dijk verhoogd en met een nieuwe bekleding versterkt. Levvel gebruikt daarvoor innovatieve en speciaal door de Afsluitdijk ontwikkelde betonnen elementen, de zogenoemde Levvel-blocs. Om het achterland te beschermen tegen de kracht van het water worden ook de spuisluizen versterkt en twee stormvloedkeringen gebouwd.

Levvel werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de versterking van de Afsluitdijk. Dit consortium wordt gevormd door Van Oord, BAM en Rebel. Het betreft een DBFM project.

Afsluitdijk
Foto: Van Oord

Onze rol in het project

De System Engineer is verantwoordelijk voor het validatieproces en de controle ervan. Verder begeleidt de System Engineer een aantal projectteams bij het doorlopen van het verificatie- en validatieproces. In samenwerking met twee andere Systems Engineers worden de processen en de bijbehorende werkinstructies opgesteld. Als laatste is de System Engineer het aanspreekpunt voor de opdrachtgever met betrekking tot het validatieproces.

Info

Projectnaam:
System Engineering Afsluitdijk
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Opdrachtnemers:

Consortium Levvel (Van Oord, BAM, Rebel)

Locatie:
Afsluitdijk
Projectomzet:
€ 550 mio euro
Projectfase:
Uitvoeringsfase
Oplevering:
2023