Projectbeheersing bij de realisatie van dijkverlegging Cortenoever-Voorsterklei in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe.

 

Over het project

In Cortenoever en Voorsterklei zijn landinwaarts nieuwe dijken gekomen, waardoor de IJssel bij hoogwater meer ruimte krijgt. De huidige dijken zijn op enkele plaatsen verlaagd tot drempels. Alléén bij extreem hoogwater stromen de gebieden tussen de oude en nieuwe dijk mee en verlagen dan de waterstand in de IJssel. Cortenoever en Voorsterklei gaan gemiddeld 1x per 25 jaar meestromen met de IJssel, waardoor de landbouwfunctie kan blijven bestaan.

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat , Ruimte voor de Rivier / Ruimte voor de Rivier

Onze rol in het project

Het verhogen van de projectbeheersing door het geven van adviezen op het gebied van kwaliteits- en procesverbeteringen.

De onderaannemer in het kader van SCB getoetst of deze voldeed aan de contract- en proceseisen. Hierdoor was een deel van het contract, dat back-to-back was doorgezet, geborgd.

Vervolgens hebben wij interne audits uitgevoerd bij de hoofdaannemer en op basis van deze bevindingen het kernteam geadviseerd over kwaliteits- en procesverbeteringen.

In de laatste fase van het werk hebben we in verband met ziekte de rol van procesmanager vervuld.

Info

Projectnaam:
Projectbeheersing dijkverlegging Cortenoever-Voorsterklei
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat | Waterschap Vallei en Veluwe
Opdrachtnemers:

Aannemer de Vries & van de Wiel

Locatie:
Brummen
Projectomzet:
€ 75 - 100 mio
Projectfase:
Uitvoeringsfase
Oplevering:
31 oktober 2016