Kwaliteits- en veiligheidsmanagement bij de uitvoeringsfase van ééN200 in opdracht van Van Hattum Blankevoort.

Over het project

De N200 is een drukke weg tussen Haarlem en Amsterdam. Het deel vanaf het NS-station Halfweg tot Amsterdam was dringend toe aan onderhoud. Eind 2018 is aannemerscombinatie ééN200 gestart met de werkzaamheden die naar verwachting tot medio 2020 zal duren. Vier partijen werken samen om de weg en directe omgeving grondig aan te pakken. De weg en de Boezembruggen bij Halfweg zijn verouderd en de dijk is verzakt. De drinkwaterleiding is 150 jaar oud. Daarom vindt er groot onderhoud plaats en komen er nieuwe drinkwaterleidingen. Dit wordt gecombineerd met de aanleg van een ecopassage en vanaf de Seineweg een groene, stedelijke entree Amsterdam in.

Bron: https://www.rijkswaterstaat.nl

Onze rol in het project

De Kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor alle aspecten op het gebied van kwaliteit binnen het project. Van het ondersteunen/begeleiden bij het (laten) opstellen van deelkwaliteits-, werk- en keuringsplannen, het coördineren van keuringen, afwijkingen en audits, toezien op de naleving en implementatie van verbeteringen uit audits, opstellen van rapportages en overzichten binnen zijn specialisme.

De Kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de kwaliteitsmanager, voert 2e lijns keuringen uit en controleert de keuringen op compleet-/juist- en volledigheid van de keuringen. Het ondersteunen en controleren op technische inhoud van het opleverdossier.

De Veiligheidsmanager draagt zorg voor een veilige werkomgeving en ondersteunt MT-leden en leidinggevenden bij het beheersen, uitvoeren en verbeteren van het veiligheidsbeleid op het project. Hij zorgt voor de implementatie en naleving van veiligheid binnen het project en -managementsysteem, maakt de vertaalslag van de theorie naar de praktijk en motiveert, coacht en inspireert zijn collega’s om het veiligheidsbewustzijn te vergroten.

De Veiligheidskundige ondersteunt de Veiligheidsmanager met de operationele werkzaamheden en houdt toezicht op de bouwwerkzaamheden en spreekt collega’s aan op onveilige situaties.

Info

Projectnaam:
Kwaliteitsmanagement & veiligheidsmanagement ééN200
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat/ Gemeente Amsterdam/ Waternet
Opdrachtnemers:

Aannemerscombinatie ééN200: KWS Infra / van Hattum Blankevoort

Locatie:
Halfweg/ Amsterdam
Projectomzet:
€ 50 mio
Projectfase:
Uitvoeringsfase
Oplevering:
medio 2020