Risico- en configuratiemanagement bij de uitvoeringsfase van de Nieuwe Sluis Terneuzen in opdracht van BAM.

Over het project

De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder.
Daardoor zorgt de Nieuwe Sluis voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid.
Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen.
Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is opdrachtgever en aannemerscombinatie Sassevaart bouwt de Nieuwe Sluis.

nieuwe sleuis terneuzen
Bron: https://www.baminfra.nl/projecten/nieuwe-sluis-terneuzen

Onze rol in het project

De Coördinator Kans- en Risicomanagement (KRM) is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van het KRM-proces. Hij bewaakt de kwaliteit en ondersteunt en stimuleert de organisatie bij de uitvoering. Verder houdt hij de challenge gesprekken met de risico eigenaren. Daarnaast levert hij onderbouwingen voor de project-onvoorzien en projectprognoses. Als laatste adviseert hij het kernteam en de projectdirecteur wat betreft risico’s.

De Configuratiemanager is verantwoordelijk voor opstellen van analyses ten behoeve van de configuratie database. En daarbij het structureren en plannen van de configuratiedatabase.

Info

Projectnaam:
Risicomanagement & configuratiemanagement Nieuwe Sluis
Opdrachtgever:
Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie
Opdrachtnemers:

Combinatie Sassevaart
BAM | DEME | Van Laere N.V.

Locatie:
Terneuzen
Projectomzet:
€ 934 mio (waarvan € 190 mio voor NL)
Projectfase:
Uitvoeringsfase
Oplevering:
2022