Voor een project van een gemeente zoekt Synergie Ingenieurs een manager projectbeheersing.

Over het project

Het betreft een regionale waterkering die bestaat uit een oever, een kade en een weg, waarbij de oever in beheer is van een waterschap en de kade en weg bij de gemeente. Uit een uitgebreide studie is gebleken dat de kade op veel plekken niet voldoet aan de gestelde eisen. Voor een traditionele versterking van de waterkering is een gezamenlijk aanpak van kade en weg noodzakelijk om zo tot een toekomstbestendige inrichting van de kade langs de oever, de openbare weg en de directe omgeving te komen.

Over de functie

Binnen het IPM-team ben je verantwoordelijk voor een projectbrede beheersing van het project op de aspecten scope, tijd/planning, geld/budget, risico’s, kwaliteit, capaciteit en informatie. Je bent de verantwoordelijke voor de voortgangsrapportages en documentbeheersing t.b.v. de sturing en verantwoording van de opgave.

Je bewaakt de voortgang, stuurt bij, signaleert kansen en bedreigingen en komt op basis van informatie en analyse tot een realistisch oordeel.

Je borgt de verbinding met het IPM-team en de partnerorganisaties op het gebied van projectbeheersing. Daarvoor beschik je over overtuigingskracht en oefen je, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden, waar nodig communiceer je ideeën duidelijk en stellig. Je hebt ruime ervaring in de verschillende fasen van programma’s en projecten in de GWW-sector op het gebied van integrale projectbeheersing, kennis van en ervaring op tenminste twee van de vakgebieden: finance & control, risicomanagement, kwaliteitsmanagement en planning.

Je bent analytisch, resultaatgericht en anticipeert op toekomstige (uitvoerings)risico’s en ontwikkelingen.

Je kunt goed samenwerken in een multidisciplinair team, hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en bent in staat om draagvlak te creëren en te overtuigen.

Enthousiast over dit project?

Info

Projectnaam:
Verbetering oever en kade
Opdrachtgever:
Gemeente
Functietitel:
Manager projectbeheersing
Locatie:
Divers
Beschikbaar per:
In overleg
Periode:
12 maanden maanden
Inzet:
16 - 20 uur/week
Status:
Open